Om du kan se detta beror det på att din webbläsare antingen inte förstår eller tillåter stilmallar. Detta kanske beror på att du kör en webbläsare som enbart visar text? LiljaOnline är designad att fungera med dessa webbläsare.

Om du vill kunna se allt denna sida har att erbjuda vänligen ladda ner en ny webbläsare såsom Firefox.

JavaScript

I de så populärt kallade Webben 2.0 används mycket JavaScript för att t.ex. kunna efterlikna ett "riktigt" program enklare genom att använda Ajax eller olika grafiska effekter. Det är detta jag kommer gå in på lite närmre och alltså inte själva JavaScript-programmerandet i sig.

Innehållsföteckning

Ajax - Asynchronous JavaScript and XML

Ajax är en teknik för att kunna skicka och ta emot data asynkront på webbsidor och betyder på enklare svenska att man skickar och tar emot data utan att behöva ladda om hela sidan. De mest positiva effekterna av att använda Ajax är inte lika mycket data behöver skickas och därför laddas webbsidor oftast mycket snabbare än vanligt.

Att skapa helt egna Ajax-applikationer kan dock vara lite krångligt. Man använder sig av XmlHttpRequest-objektet i JavaScript för att kunna skicka och ta emot data och det fungerar bra så länge man inte har en allt för oöverskådlig kod. Om man vill förenkla detta kan man använda sig av redan färdigkodade mjukvarubilbiotek (ofta även kallat ramverk).

Mjukvarubiblioteket: Prototype

En av de mer populära mjukvarubiblioteken är Prototype som används av bl.a. Apple, TiVo och NBC. Den förenklar arbetet med att skapa JavaScript överlag. En av de fördelar jag tycker mest om är att om du vill komma åt ett objekt på en webbsida så skriver du bara $_('objektets_id') istället för document.getElementById('objektets_id'). Det finns en hel del andra möjligheter där Ajax är en av dem.

Andra mjukvarubibliotek som fokuserar på Ajax

Effekter med hjälp utav JavaScript

Att skapa snygga effekter såsom i Flash där objekt flyger runt, tonar in, försvinner och liknande är inte lika lätt att göra med JavaScript. Det finns dock en hel del mjukvarubiblotek likt Protoype (se ovan) ute på Internet som förenklar just sånt där.

Mjukvarubiblioteket: Script.aculo.us

Script.aculo.us är en av de populäraste där du enkelt kan få objekt att flyga runt, tona in/ut, bli drag-och-släpp och liknande. Även här är det oftast riktigt jobbigt att fixa något liknande själv. Script.aculo.us använder sig utav Prototype och är helt klart värt ett försök. Testa

Andra mjukvarubibliotek med fokus på effekter

Senast ändrad söndag den 23 aprill 2023 av Christoffer Lilja